AIPA-hanke

AIPA-hankkeessa kehitetään syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten työmenetelmiä siirtymällä sähköisiin työtapoihin. Lisäksi uusia työtapoja tukemaan luodaan tietojärjestelmäkokonaisuus. Osana hanketta asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan.

Uusi työtapa ja sitä tukeva tietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Osia tietojärjestelmästä ja uudesta digitaalisesta työtavasta on jo käytössä. Sähköisiä työtapoja myös harjoitellaan etupainotteisesti lukuisilla kokeiluilla nykyvälineitä hyödyntäen.

Kun hanke on valmis, syyttäjälaitoksessa ja yleisissä tuomioistuimissa kaikki lainkäyttöön liittyvät toiminnot hoidetaan sähköisesti.

AIPAn käyttöönotto

AIPA-tietojärjestelmän käyttöönotto käynnistyi syyttäjälaitoksessa sakon ja rikesakon määräämisestä annettuun lakiin perustuvilla AIPAn toiminnallisuuksilla helmikuussa 2017.

Tuomioistuimissa AIPAn käyttöönotto alkoi salaisten pakkokeinoasioiden toiminnoilla toukokuussa 2018, ja tämän jälkeen hakemusasioissa kesäkuussa 2020 tietyissä käräjäoikeuksissa. Seuraavaksi AIPAn käyttö laajenee muihin hakemusasioihin ja kaikkiin käräjäoikeuksiin. Hakemusasioiden ohessa otettiin myös kaikille käyttäjille käyttöön asiakirjahallinnan sekä sähköisen aineiston säilytyksen ja siirtämisen sisältävä AIPAn osa (Mini-AIPA). Sen jälkeen käyttöönotot etenevät laajoihin riita-asioihin ja rikosasioihin.

Alla on artikkeleita oikeushallinnon Arkea ja Ajatuksia -verkkojulkaisusta ja syyttäjälaitoksen tiedotelehti Akkusastoorista sekä oikeusministeriön tiedotteita AIPAsta.

 
Julkaistu 10.7.2020