Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustava jäsen ja varajäsen oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2015 - 31.12.2019

Viimeinen hakupäivä:
15.09.2014
Virasto:

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 4 §:n mukaan oikeudenkäyn-tiavustajalautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2014. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjäoikeuksista, yksi tässä laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekä yksi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lain 4 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaa valtioneuvosto. Lain mukaan oikeusministeriö nimeää luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien keskuudesta tulevan jäsenen ja varajäsenen.

Oikeusministeriölle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava oikeusministeriön kirjaamoon viimeistään 15.9.2014 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo.

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Mika Risla (mika.risla@om.fi) p. 02951 6001
(vuosilomalla 7.7. - 10.8.2014)

Helsingissä, kesäkuun 27 päivänä 2014

Hallitussihteeri Mika Risla

Osoite:
Oikeusministeriö
PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO
oikeusministerio@om.fi

 
Julkaistu 13.2.2020