Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on avoinna yksi yli-insinöörineuvoksen ja enintään kolme ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimista asiantuntijatehtävää ajalle 1.2.2021–31.1.2026

Yli-insinöörineuvos osallistuu korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain mukaan patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevien asioiden käsittelyyn.

Ympäristöasiantuntijaneuvos osallistuu vesilain (587/2011), ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) sekä kumotun vesilain (264/1961) ja kumotun ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisten asioiden sekä Ahvenanmaata koskevien vastaavien ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn.

Asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimuksista, tehtävään määräämisestä ja asemasta, oikeudesta pysyä tehtävässään ja velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuutensa säädetään tuomioistuinlain 17 luvussa.

Korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvoksen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta. Lisäksi hänen tulee olla perehtynyt patenttiasioihin. Ympäristöasiantuntijaneuvoksen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Lisäksi hänen tulee olla perehtynyt sovellettavan lainsäädännön alaan kuuluviin tehtäviin. Asiantuntijajäseneksi voidaan määrätä se, jolla on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Asiantuntijajäsenen korkeimpaan hallinto-oikeuteen määrää tasavallan presidentti viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Tehtävästä maksetaan kuukausikorvausta sekä istuntokohtainen palkkio.

Hakemukset suomen- tai ruotsinkielisine ansioluetteloineen on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle viimeistään 1.12.2020 ennen virka-ajan päättymistä sähköpostilla korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi tai osoitteeseen PL 180, 00131 Helsinki (Fabianinkatu 15).

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 9.11.2020

Kansliapäällikkö Emil Waris

 
Julkaistu 12.11.2020