Oikeuslaitoksen virkaehtosopimusasiakirjat

Virkaehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virkaehtosopimusasiakirjoja.

Tuomioistuinten, oikeusaputoimistojen ja ulosottolaitoksen voimassa olevat tarkentavat virkaehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman oikeusministeriön lupaa.

VES 251053

Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus (pdf, 0.5 Mt)
Sopijaosapuolet: oikeusministeriö, JUKO ry, JHL ry, Pardia ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.5.2018
Voimassaolo: 1.6.2018 - 31.3.2020

Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa korskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja (pdf, 0.6 Mt)
Allekirjoituspvm: 28.5.2018
Voimassaolo: - 31.3.2020

VES 251051

Tarkentava virkaehtosopimus julkisten oikeusavustajien palkkauksesta (pdf, 0.46 Mt)
Sopijaosapuolet: oikeusministeriö, JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.5.2018
Voimassaolo: 1.6.2018 - 31.3.2020

Julkisten oikeusavustajien palkkausta koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja (pdf, 0.36 Mt)
Allekirjoituspvm: 28.5.2018
Voimassaolo: - 31.3.2020

VES 251051

Tarkentava virkaehtosopimus tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta (pdf, 0.28 Mt)
Sopijaosapuolet: oikeusministeriö, JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.5.2013
Voimassaolo: - 31.1.2017 (jatkettu)

Liite: Palkkaliite (pdf, 0.07 Mt)
Allekirjoituspvm: 26.3.2018
Voimassaolo: - 31.3.2020

VES 251052

Tarkentava virkaehtosopimus käräjäoikeuksien haastemiesten palkkaratkaisusta (pdf, 0.46 Mt)
Sopijaosapuolet: oikeusministeriö, JHL ry, JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 19.3.2013
Voimassaolo: - 31.1.2017 (jatkettu)

Liite: Palkkaliite (pdf, 0.09 Mt)


Allekirjoituspvm: 15.5.2018
Voimassaolo: - 31.3.2020

VES 254051

Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta (pdf, 0.97 Mt)
Sopijaosapuolet: oikeusministeriö, JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.3.2012
Voimassaolo: - 31.1.2017 (jatkettu)

Liite: Palkkaliite (pdf, 0.01 Mt)
Allekirjoituspvm: 26.10.2015
Voimassaolo: - 31.1.2017

VES 251055

Tarkentava virkaehtosopimus kihlakunnanulosottomiesten palkkauksesta (pdf, 0.81 Mt)
Sopijaosapuolet: oikeusministeriö, JUKO ry, JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 27.5.2011
Voimassaolo: - 31.1.2017 (jatkettu)

Liite: Palkkaliite (pdf, 0.01 Mt)
Allekirjoituspvm: 27.5.2015
Voimassaolo: - 31.1.2017


Keskustason virka- ja työehtosopimukset valtiovarainministeriön www-sivuilla

 
Julkaistu 2.10.2018