Sähköinen oikeudenkäynti ja AIPA-hanke

Lainkäyttö on digitalisaation kynnyksellä. Oikeusministeriön AIPA-hankkeen tavoitteena on lainkäytön täydellinen sähköistäminen muutaman seuraavan vuoden aikana. Sähköiset työvälineet ovat sinänsä olleet jo vuosia osa lainkäytön arkea; esimerkiksi tuomioistuimen ja oikeudenkäynnin osapuolten yhteydenpito tapahtuu suurelta osin sähköpostin välityksellä. Oikeudenkäyntiasiakirjojen lähettäminen sähköpostin liitetiedostoina on myös tavallista. Sähköiset työvälineet eivät kuitenkaan ole itsestään johtaneet sähköisten työtapojen syntymiseen ja omaksumisen. Sähköpostit liitteineen ovat osin syrjäyttäneet kirjepostin, mutta varsinainen työ tuomioistuimissa, syyttäjänvirastoissa ja asianajotoimistoissa on edelleen tehty papereiden varassa. Tapana on ollut, että sähköiset tiedostot enempiä ajattelematta tulostetaan paperille heti vastaanottamisen jälkeen. Vain harvoin on tullut edes mieleen, että tiedostoja kannattaisi ehkä käyttää sellaisenaan sähköisessä muodossa.

Lainkäytön täydellinen sähköistäminen asian vireilletulosta arkistointiin edellyttää uudenlaisen tietojärjestelmän luomista ja tämä onkin AIPA-hankkeen keskeinen tehtävä. Uuden tietojärjestelmä hyöty jää kuitenkin vähäiseksi, jos työ- ja toimintatavat jäävät ennalleen. Tämän vuoksi AIPA-hankkeen tavoitteeksi on asetettu toiminnan muuttaminen etupainotteisesti niin, että sähköisiin työtapoihin siirryttäisiin mahdollisuuksien mukaan jo ennen uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa.

Työtapojen muutos on mahdollista toteuttaa varsin pitkälle jo nykyisillä tavanomaisilla toimisto-ohjelmistoilla. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen palvelee kahta tärkeää päämäärää: Tuomioistuimien, syyttäjänvirastojen ja asianajotoimistojen henkilöstö pääsee totuttelemaan paperittomaan työskentelyyn ja harjoittelemaan sähköisessä työskentelyssä tarvittavia taitoja. Toiseksi käytännön kokemukset sähköisestä työskentelystä ovat ensiarvoisen tärkeitä uutta tietojärjestelmään luotaessa. Järjestelmän luominen perustuu luonnollisesti huolelliseen suunnitteluun, mutta huolellisimmatkaan suunnitelmat eivät voi korvata käytännön kokemusta siitä, millaisiin ongelmiin käytännössä törmätään ja millaisista toiminnoista olisi käyttäjille suurin hyöty.

Parhaat toimintatavat löytyvät vasta yritysten ja erehdysten kautta. Tämän vuoksi on arvokasta, että Rovaniemen hovioikeuspiiristä on löytynyt pioneerihenkeä sähköisen työskentelyn kokeiluihin. Yhtä tärkeää on, että spontaaneista kokeiluista ollaan nyt siirtymässä systemaattiseen ja dokumentoituun vaiheeseen, jossa sähköisille käytännöille luodaan kaikkien lainkäytön osapuolten yhdessä muotoilemat suositukset.

Nyt laaditut suositukset ovat kehityksen ensimmäinen askel. On ilmeistä, että kokemusten edelleen karttuessa tunnistetaan uusia parempia ratkaisuja ja luultavasti myös uusia ratkaisua vaativia ongelmia, joista osaan todennäköisesti saadaan ratkaisu vasta uuden tietojärjestelmän myötä. Jo tässä vaiheessa näyttää kuitenkin selvältä, että sähköisistä välineistä saadaan paras hyöty, kun lainkäytön ketjun kaikki lenkit huomioivat omissa toimintatavoissaan ketjun muiden lenkkien tarpeet. Esimerkiksi rikosasioissa tämä tarkoittaa sitä, että jo esitutkinta-aineistoa koottaessa pidetään mielessä se, että aineisto tullaan tallentamaan ja välittämään sähköisessä muodossa ja että myöhemmissä vaiheissa syyttäjät, asianajajat ja tuomioistuimet tulevat käyttämään aineistoa sähköisessä muodossa.

Toimintatapojen tehokkuus ja joustavuus ovat digitalisaation tavoitteita. Nämä tavoitteet eivät kuitenkaan muuta lainkäytön keskeisiä periaatteita. Uusia työvälineitä ja –tapoja kehitettäessä on pidettävä huoli muun muassa kontradiktorisuuden toteutumisesta. Osapuolilla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet käydä oikeutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikilla osapuolilla on myös sähköisesti toimittaessa samanlaiset mahdollisuudet käyttää ja esittää oikeudenkäyntiaineistoa.

Työryhmän jäsenet

käräjätuomari Sanna-Maria Klemetti, Kainuun käräjäoikeus
käräjätuomari Anne Moilanen, Kainuun käräjäoikeus
käräjäsihteeri Päivi Juntunen, Kainuun käräjäoikeus
käräjätuomari Arto Mäkinen, Kemi-Tornion käräjäoikeus
käräjätuomari Janne Mänty, Kemi-Tornion käräjäoikeus
käräjätuomari Kimmo Saarela, Kemi-Tornion käräjäoikeus
käräjäsihteeri Riitta Alapartanen, Kemi-Tornion käräoikeus
käräjäsihteeri Merja Koskela, Kemi-Tornion käräjäoikeus
käräjäsihteeri Anne Mäkimartti, Kemi-Tornion käräjäoikeus
käräjäsihteeri Satu Salmela, Kemi-Tornion käräjäoikeus
käräjäsihteeri Nina Söyrinki, Kemi-Tornion käräjäoikeus
käräjätuomari Janne Anttila, Lapin käräjäoikeus
käräjätuomari Tuula Hiukka-Poikela, Lapin käräjäoikeus
käräjätuomari Timo-Juhani Laurila, Lapin käräjäoikeus (puheenjohtaja)
käräjätuomari Janne Mononen, Lapin käräjäoikeus (sihteeri)
käräjäsihteeri Minna Heikkinen, Lapin käräjäoikeus
käräjäsihteeri Susanna Sova, Lapin käräjäoikeus
käräjäsihteeri Mika Vaarala, Lapin käräjäoikeus
käräjätuomari Mika-Pekka Sarkkinen, Oulun käräjäoikeus
käräjätuomari Suvi Kakko, Oulun käräjäoikeus
käräjätuomari Liisa Männikkö, Oulun käräjäoikeus
käräjäsihteeri Maarit Hannonen, Oulun käräjäoikeus
käräjäsihteeri Milena Heiskanen, Oulun käräjäoikeus
käräjäsihteeri Pasi Huusko, Oulun käräjäoikeus
käräjäsihteeri Hanna Luukkonen, Oulun käräjäoikeus
käräjäsihteeri Jenni Mäkitalo, Oulun käräjäoikeus
arkistonhoitaja Anne Rasmussen, Oulun käräjäoikeus
käräjäsihteeri Viivi Vainionpää, Oulun käräjäoikeus
käräjätuomari Jyrki Jylhä, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
käräjätuomari Jyrki Määttä, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus (sihteeri)
käräjäsihteeri Elina Heikkilä, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
käräjäsihteeri Petri Karjaluoto, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
käräjäsihteeri Erja Sorvisto, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
hovioikeudenneuvos Tapio Alkula, Rovaniemen hovioikeus
viskaali Salla Erola, Rovaniemen hovioikeus
asianajaja Keijo Kauppila, Asianajotoimisto Pro Juridica Oy
asianajaja Olli Siponen, Asianajotoimisto Botnia Oy
asianajosihteeri Auli Hahl, Asianajotoimisto Botnia Oy
asianajaja Matti Pulkamo, Asianajotoimisto Pulkamo Oy
julkinen oikeusavustaja Tapio Maakanen, Oulun oikeusaputoimisto
oikeusapusihteeri Satu Marttila, Oulun oikeusaputoimisto
kihlakunnansyyttäjä Vuokko Hautala, Oulun syyttäjänvirasto
kihlakunnansyyttäjä Maija Aarto, Lapin syyttäjänvirasto
rikoskomisario Jan Sormunen, Oulun poliisilaitos
rikoskomisario Marko Ijäs, Lapin poliisilaitos

Jätä kommentti

Tähdellä ( * ) merkityt kohdat ovat pakollisia.

 
Julkaistu 11.5.2017