Videoneuvottelulaitteiden käyttäminen oikeudenkäynnissä

Työryhmän tehtävänantona on ollut käydä läpi tilanteet, joissa käytetään videoneuvottelulaitteita. Videoneuvottelulaitteiden käytön kehittämistä ovat pohtineet oikeusministeriön 4.11.2011 ja 31.3.2014 asettamat työryhmät. Työryhmät ovat laatineet mietinnöt 10/2013 ja 7/2015. Mietinnöissä on käsitelty perusteellisesti videoneuvottelulaitteiden tehostamiskeinoja (10/2013) ja käytännön toimintatapoja videoneuvottelulaitteiden käyttämisessä (7/2015). Videoneuvottelulaitteiden käyttämistä eri asiaryhmien käsittelyissä on sivuttu myös Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeessa laadituissa riita-, rikos- ja pakkokeinoasioiden käsittelijöiden oppaissa. Rajat ylittävien oikeudenkäyntien videokuulemisiin on laadittu myös vuonna 2013 julkaistu opas. Sanotut mietinnöt ja oppaat sisältävät yksityiskohtaiset ja toimivat menettelytavat videoneuvottelulaitteiden hyödyntämiselle eri asiaryhmien oikeudenkäynneissä. Jo olemassa olevien ohjeistusten vuoksi laaturyhmä ei ole laatinut yksityiskohtaisia menettelytapaohjeita. Työryhmä on keskittynyt työssään videoneuvottelulaitteiden käyttämisestä saatujen kokemusten keräämisen ja niiden käsittelemiseen. Raportin tarkoituksena on tuoda esille eri asiaryhmien oikeudenkäynneistä saatujen kokemusten kautta videoneuvottelulaitteiden käyttämiseen liittyviä hyviä ja huonoja kokemuksia. Raportin ja siihen liittyvien suositusten tarkoituksena on myös tuoda jo olemassa olevat ohjeistukset oikeudenkäynneissä mukana olevien tahojen tietoon ja toisaalta rohkaista kaikkia käyttämään videolaitteita oikeudenkäynneissä nykyistä enemmän.

Jätä kommentti

Tähdellä ( * ) merkityt kohdat ovat pakollisia.

 
Julkaistu 5.2.2018