Lapin käräjäoikeuden laamanniksi Jyrki Kiviniemi

Julkaistu 13.6.2013

Hallitus esitti tänään, että Lapin käräjäoikeuden laamanniksi nimitetään laamanni Jyrki Kiviniemi 1.7.2013 lukien. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä perjantaina 14.6.2013.

Jyrki Kiviniemi on Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamanni. Hän on hoitanut muitakin käräjäoikeuden laamannin tehtäviä sekä toiminut käräjätuomarina, maaoikeustuomarina, käräjäoikeuden osastonjohtajana ja hovioikeudessa viskaalina. Kiviniemi on ollut myös nimismiehenä sekä hoitanut sivutoimisesti kaupunginviskaalin ja henkikirjoittajan tehtäviä. Lisäksi hänellä on ollut tuomari- ja lakimiesjärjestöjen luottamustehtäviä.

Lapin käräjäoikeuden päällikön virka tuli avoimeksi laamanni Seppo Kankkusen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Anne Hallavainio, puhelin 02951 50458, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi