Syyttäjänvirastoja yhdistetään

Julkaistu 19.6.2013  Päivitetty 27.6.2013

Valtioneuvoston asetusta syyttäjälaitoksesta muutetaan siten, että Pirkanmaan ja Keski-Suomen syyttäjänvirastojen toimialueista muodostetaan uusi Sisä-Suomen syyttäjänvirasto. Viraston päätoimipaikkana on Tampere. Jyväskylään tulee uuden viraston palvelutoimisto, ja nykyinen Jämsän palvelutoimisto lakkautetaan.

Lisäksi Kanta-Hämeen syyttäjänvirasto lakkautetaan ja sen toimialue liitetään osittain Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon ja osittain Salpausselän syyttäjänvirastoon. Virastojen toimipisteet säilyvät nykyisellään.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2014. Muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia tai henkilöstövaikutuksia.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Juho Martikainen, puh. 02951 50520,
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

syyttäjät