Alkuperäinen julkaisija: OM

Hovioikeuksien rakenneuudistus

Julkaistu 11.2.2014

Uudistuksesta on säädetty lailla hovioikeuslain muuttamisesta (281/2013) ja valtioneuvoston asetuksella hovioikeuksien tuomiopiireistä (337/2013). Muutokset tulevat voimaan 1.4.2014.

Hovioikeuksien yhdistyminen ja tuomiopiirien muutokset

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeudet yhdistyvät Itä-Suomen hovioikeudeksi 1.4.2014. Hovioikeuden sijaintipaikka on Kuopio. Hovioikeudella on pysyvä istuntopaikka Kouvolassa sekä siellä noin 25 työntekijää 1.4. - 31.8.2014 ja noin 15 työntekijää 1.9.2014 - 31.12.2016. Kouvolan istuntopaikassa käsitellään Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeuksista saapuvia muutoksenhakuasioita, joissa on pyydetty toimitetavaksi pääkäsittely.

Samalla tulevat voimaan seuraavat tuomiopiirien muutokset. Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluva Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiiri siirtyy Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin ja Kainuun käräjäoikeuden tuomiopiiri Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin.

Muutosten vaikutus asioiden käsittelyssä

Uudistuksen voimaan tullessa Kouvolan hovioikeudessa vireillä olevat asiat siirtyvät käsiteltäviksi Itä-Suomen hovioikeudessa Kouvolan istuntopaikassa.

Kun Etelä-Karjalan, Hyvinkään, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeus julistaa tai antaa ratkaisun ennen 1.4.2014, muutoksenhaku osoitetaan Kouvolan hovioikeuteen. Muutoksenhakemus siirtyy käsiteltäväksi Itä-Suomen hovioikeudessa 1.4.2014.

Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon käräjäoikeuden ennen 1.4.2014 julistamassa tai antamassa ratkaisun muutoksenhaku osoitetaan Itä-Suomen hovioikeuteen.

Hyvinkään käräjäoikeuden 31.3.2014 jälkeen julistamasta tai antamasta ratkaisusta muutoksenhakemus osoitetaan Helsingin hovioikeudelle.

Kainuun käräjäoikeuden 31.3.2014 jälkeen julistamasta tai antamasta ratkaisusta muutoksenhakemus osoitetaan Rovaniemen hovioikeudelle.

Itä-Suomen hovioikeuden yhteystiedot:

Minna Canthin katu 64

70100 KUOPIO

(PL 1158, 70101 KUOPIO)

Puh. 029 56 41400

Telekopio 029 56 41500

ita-suomi.ho(at)oikeus.fi

ita-suomi.ho_hallinto(at)oikeus.fi

Kouvolan istuntopaikka 1.4. - 25.8.2014

Hovioikeudenkatu 6

45100 Kouvola

Puh. 029 56 40866

Telekopio 029 56 40822

ita-suomi.ho(at)oikeus.fi

Kouvolan istuntopaikka 1.9.2014 - 31.12.2016

Kauppalankatu 43 A

45100 Kouvola

Puh. 029 56 40866

Telekopio 029 56 40822

ita-suomi.ho(at)oikeus.fi