Oikeus.fi-sivusto on uudistunut

Julkaistu 5.3.2014  Päivitetty 6.3.2014

Oikeuslaitoksen uudistettu portaalisivusto Oikeus.fi on julkaistu osoitteessa www.oikeus.fi . Oikeus.fi sisältää yleistä tietoa oikeusaputoimistojen, syyttäjälaitoksen, tuomioistuinten sekä ulosoton toiminnasta. Lisäksi portaali kokoaa yhteen oikeuslaitoksen virastojen palvelusivustot sekä ohjaa käyttäjän Rikosseuraamuslaitoksen samoin kuin muiden oikeusministeriön hallinnonalan yksiköiden omille verkkosivuille.

Oikeus.fi -sivustolla julkaistaan oikeuslaitoksen tiedotteita, tuomioistuinten ratkaisuja, ulosoton myynti-ilmoituksia ja työpaikkailmoituksia, jotka voi tilata myös RSS-syötteenä. Sivuilta löytyvät nyt myös oikeuslaitosta koskevat oikeusministeriön esitteet.

Oikeusministeriön hallinnonalan yli kahdestakymmenestä sivustosta lähes kaikki on uudistettu tämän ja viime vuoden aikana. Hallinnonalan uudistetut sivustot muodostavat rakenteiltaan ja yleisilmeeltään johdonmukaisen kokonaisuuden ja vastaavat entistä paremmin hallinnonalan palvelullisiin ja viestinnällisiin tavoitteisiin. Kevään aikana uudistuvat vielä Oikeusrekisterikeskuksen, tietosuojavaltuutetun toimiston ja Konkurssiasiamiehen toimiston sivustot.