Alkuperäinen julkaisija: OM

Summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittämistä selvitetään

Julkaistu 17.3.2014

Oikeusministeriö on asettanut Helsingin ulosottoviraston johtavan kihlakunnanvoudin Timo Heikkisen ja Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan selvittämään summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittämistä joko ulosottoviranomaisille tai muutamaan käräjäoikeuteen.

Summaarisiksi kutsutaan sellaisia yksinkertaisia, riidattomia velkomisasioita, jotka käräjäoikeus voi ratkaista kirjallisessa menettelyssä. Tavoitteena on, että käräjäoikeuksien työpanos jatkossa suunnataan aidosti riitaisiin asioihin, joihin tarvitaan tuomioistuimen ratkaisu.

Selvitysmiesten tulee selvittää myös, voitaisiinko riidattomien velkomisasioiden käsittelyn kustannustehokkuutta parantaa esimerkiksi yksinkertaistamalla käsittelyä ja tehostamalla sähköistä asiointia. Tarkoituksena on, että velkoja voisi yhdellä haastehakemuksella hakea sekä ulosottoperustetta että sen täytäntöönpanoa.

Summaaristen asioiden käsittelyn keskittäminen sisältyy oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan.

Selvitysmiesten tulee luovuttaa ehdotuksensa oikeusministeriölle 30. syyskuuta 2014 mennessä. Mahdolliset päätökset selvityksen perusteella tehdään valtiontalouden kehyskaudella 2015-2018.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Ahti Penttinen, puh. 02951 50538,
hallitusneuvos Kari Liede, puh. 02951 50210,
sähköpostit: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

tuomioistuimet, ulosotto