Alkuperäinen julkaisija: OM

Oikeusalan kehittämiseen tarkoitetut EU-rahoitushankkeet on julkistettu

Julkaistu 21.5.2014

Euroopan oikeusalueen kehittämiseen tarkoitettujen uusien EU-rahoitusohjelmien hankkeet vuodelle 2014 on julkistettu.

Rahoitusohjelmia on kaksi: oikeusohjelman kautta on mahdollista hakea rahoitusta kansallisiin ja kansainvälisiin siviili- ja rikosasioiden yhteistyötä tukeviin hankkeisiin, ja perusoikeus-, tasa-arvo-, ja kansalaisuusohjelmasta puolestaan rahoitetaan esimerkiksi EU-kansalaisuuden suomien oikeuksien edistämiseen tarkoitettuja hankkeita.

Kummankin rahoitusohjelman vuosiohjelmissa on lueteltu yksityiskohtaisesti hankkeet, joihin on mahdollista hakea rahoitusta vuoden 2014 aikana. Hakuja tulee auki neljännesvuosittain. Niiden avautumista voi seurata Euroopan komission kotisivuilta.

Ohjelmista voivat hakea rahoitusta hankkeilleen esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset, oikeus- ja hallintoviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta voi saada mm. koulutukseen, selvitysten ja tutkimusten tekemiseen, seminaarien ja kampanjoiden järjestämiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon. Pääpaino on hankkeilla, joilla on eurooppalaista lisäarvoa.

Molemmat rahoitusohjelmat ovat uusia ja niillä korvataan aiemmat oikeudellisen yhteistyön edistämiseen tarkoitetut EU-rahoitusohjelmat. Ohjelmia toteutetaan vuosina 2014-2020. Tänä aikana oikeusohjelmaan on käytettävissä 378 miljoonaa euroa ja perusoikeus-, tasa-arvo-, ja kansalaisuusohjelmaan 439 miljoonaa euroa.

Euroopan komissio on jo aloittanut vuoden 2015 vuosiohjelman valmistelun. Se tullaan todennäköisesti vahvistamaan loppuvuodesta 2014.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Tuula Kivari, puh. 02951 50546 (oikeusohjelma)
ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127 (perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma)
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Avainsanat

EU
Sivun alkuun |