Alkuperäinen julkaisija: Helsingin syyttäjänvirasto

Syyte nostettu törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta

Julkaistu 7.5.2014
Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen kahta vangittuna olevaa henkilöä vastaan.

Syyttäjä vaatii rangaistusta rikoslain 21 luvun 6 a §:ssä säädetystä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Syytteen mukaan vastaajat olivat suunnitelleet ja sopineet useiden henkilöiden surmaamisesta Helsingin yliopiston tiloissa. He olivat pitäneet hallussaan erilaisia välineitä teon toteuttamiseksi.

Molemmat epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet teon.

Pääkäsittely asiassa järjestetään Helsingin käräjäoikeudessa 14.5.2014 (asianro R 14/3537). Oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, lukuun ottamatta salassa pidettäväksi säädettyjä tai määrättäviä kohtia.

Lisätietoja antaa kihlakunnansyyttäjä Kimmo Virtanen p. 029 56 22306