Alkuperäinen julkaisija: OM

Uudistettua Bryssel I -asetusta aletaan soveltaa vuonna 2015

Julkaistu 28.5.2014

Tuomioistuinten toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva uudistettu ns. Bryssel I -asetus tulee EU:ssa sovellettavaksi ensi vuoden alussa. Tänään eduskunnalle annettu lakiesitys sisältää asetusta täydentävää ja sen käytännön soveltamista koskevaa sääntelyä.

Uudistettu asetus helpottaa kansainvälisiä liittymiä omaavien riita-asioiden ratkaisemista ja tuomioistuinten päätösten rajat ylittävää täytäntöönpanoa.

Keskeisiin uudistuksen tuoma muutos on luopuminen erillisestä välivaiheen ns. eksekvatuurimenettelystä, jossa ulkomainen tuomio julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi. Eksekvatuurimenettelystä luopuminen siirtää tehtäviä tuomioistuimilta ulosottoviranomaisille. Jatkossa toisessa EU:n jäsenvaltiossa annetut tuomiot, tuomioistuimissa tehdyt sovinnot tai viralliset asiakirjat ovat suoraan täytäntöönpantavia, ja tätä koskeva hakemus tehdään suoraan ulosottoviranomaiselle.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276

Avainsanat

EU
Sivun alkuun |