Uusi tutkinto pätevöittää oikeustulkin

Julkaistu 2.6.2014

Oikeustulkeille on valmisteilla ammattiin pätevöittävä erikoisammattitutkinto. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia valmistelee näyttötutkintoa ja tutkintoon valmistavaa koulutusta yhteistyössä Helsingin yliopiston nykykielten laitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Valmistelussa ovat olleet edustettuina tulkit, tulkkauksen koulutus ja tutkimus, tulkkien ammattiliitto, oikeus- ja poliisilaitos sekä muut tulkkien työnantajat.

Euroopan unioni on marraskuusta 2013 asti velvoittanut jäsenmaansa huolehtimaan pätevien oikeustulkkien saatavuudesta. Kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen on kasvattanut voimakkaasti ammattitaitoisten oikeustulkkien tarvetta. Pätevien tulkkien ja kriteerien puuttuessa viranomaiset joutuvat turvautumaan ajoittain tulkkeihin, joiden ammattiosaaminen ei ole riittävä. Oikeustulkkien pätevöityminen lisää osaltaan sekä EU-kansalaisten ja muiden ulkomaalaisten että viranomaisten oikeusturvaa Suomessa.

Ensimmäiset näyttötutkinnot annetaan todennäköisesti ensi vuonna. Päteville tulkeille luodaan EU:n direktiivin edellyttämä rekisteri.