Alkuperäinen julkaisija: OM

Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentaminen saa kannatusta

Julkaistu 28.8.2014

Hovioikeuksissa kolme vuotta käytössä olleen jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentaminen saa lausunnonantajilta pääosin myönteistä palautetta. Helmikuussa ehdotuksensa jättänyt työryhmä oli ehdottanut, että kaikki riita- ja hakemusasiat sekä entistä suurempi osa rikosasioista otettaisiin jatkokäsittelyluvan piiriin.

Riita- ja hakemusasioiden sisällyttämiseen järjestelmän piiriin suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Osa lausunnonantajista suhtautuu kuitenkin varauksellisesti siihen, että myös lapsen huoltoa, asumista ja elatusta koskevat asiat vaatisivat hovioikeudessa jatkokäsittelyluvan.

Myös ehdotus rikosasian vastaajan lupakynnyksen rajan nostamisesta sai jonkin verran kritiikkiä. Työryhmän ehdotuksen mukaan jatkokäsittelyluvan tarvitsisi henkilö, joka on tuomittu enintään 8 kuukauden vankeusrangaistukseen. Nykyisin raja on 4 kuukautta. Syyttäjä ja rikoksen uhri tarvitsisivat aina jatkokäsittelyluvan hakiessaan muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Nykyisin syyttäjä ja asianomistaja tarvitsevat luvan, jos valitus koskee rikosta, josta säädetty rangaistus on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.

Uudistus sisältyy oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013-2025.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276,
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

tuomioistuimet, hovioikeudet
Sivun alkuun |