Alkuperäinen julkaisija: OM

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan - valitukset 1. syyskuuta lähtien hallinto-oikeuksiin

Julkaistu 25.8.2014  Päivitetty 29.8.2014

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan 1. syyskuuta ja asiat siirretään käsiteltäviksi hallinto-oikeuksiin. Suurin osa asioista siirtyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jonka toimialueeksi näissä asioissa tulee koko maa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on sille siirtyvissä asioissa kaksikielinen tuomioistuin, jonka käsittelykieliä ovat sekä suomi että ruotsi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen keskitetään maataloudellista asiantuntemusta vaativat muutoksenhaut maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus käsittelee muutoksenhaut niistä tukiasioista, jotka koskevat porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä eräitä kolttalain nojalla ratkaistavia asioita.

Kaikissa hallinto-oikeuksissa käsitellään jatkossa muutoksenhakuja, jotka liittyvät metsästykseen, kalastukseen, kasvinsuojeluun sekä Metsähallituksen päätösvaltaan kuuluviin viranomaisasioihin ja yhteisaluelain mukaisiin asioihin.

Ahvenanmaan valtionviraston tekemistä päätöksistä valitetaan Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen.

Asioiden siirron myötä hallinto-oikeudet saavat käsiteltäväkseen vuosittain noin 250 uutta asiaa, joista Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi tulee valtaosa.

Lisätietoja:
ylituomari Heikki Jukarainen, Hämeenlinnan hallinto-oikeus,
puh. 029 56 42289, sähköposti: heikki.jukarainen@oikeus.fi

hallinto-oikeustuomari Vesa Sirkesalo, Hämeenlinnan hallinto-oikeus,
puh. 02956 42231, sähköposti: vesa.sirkesalo@oikeus.fi

kehittämispäällikkö Tuula Kivari, (OM), puh. 02951 50546,
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

hallinto-oikeus, muutoksenhaku, tuomioistuimet
Sivun alkuun |