Alkuperäinen julkaisija: OM

Tuomioistuinlain valmistelu jatkuu

Julkaistu 29.9.2014

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on linjannut tuomioistuinlain jatkovalmistelua. Huhtikuussa ehdotuksensa luovuttaneen työryhmän mietinnöstä saadun lausuntopalautteen ja oikeusministerin linjausten perusteella oikeusministeriö on asettanut hankkeen huolehtimaan tuomioistuinlain jatkovalmistelusta.

Hankkeessa suunnitellaan myös tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutusta. Tämä pitää sisällään hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin perustettavaksi ehdotettujen avustavien tuomareiden koulutusohjelman valmistelun. Lisäksi tuomioistuinharjoittelua on tarkoitus kehittää.

Osa työryhmän ehdotuksista sisältyy syksyllä annettavaan hallituksen esitykseen. Siinä aiotaan täsmentää tuomareiden sidonnaisuuksien ja sivutoimien sääntelyä. Julkisuutta lisättäisiin perustamalla sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri. Myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenet olisivat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuutensa.

Hovioikeuksien ja vakuutusoikeuden johtamisjärjestelmiä on tarkoitus uudistaa muuttamalla osastojen johtajien tehtävät määräaikaisiksi. Lisäksi työtuomioistuimen presidentin päätösvaltaa hallinnollisissa asioissa lisättäisiin. Esitykseen sisällytetään ehdotus myös siitä, että väestön kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi muissakin kaksikielisissä tuomioistuimissa kuin käräjäoikeuksissa voisi olla kielituomarin virkoja. Tarve arvioitaisiin tuomioistuinkohtaisesti.

Jatkovalmisteluun ei oteta työryhmän ehdotuksia korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien tehtävien määräaikaistamisesta eikä korkeimpien oikeuksien esittelijöiden tuomaria vastaavan virassapysymisoikeuden poistamisesta.

Työryhmän mietinnöstä "Uusi tuomioistuinlaki" annettiin lähes 80 lausuntoa. Lausuntotiivistelmä julkaistaan lokakuun alkupuolella.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Kari Kiesiläinen, puh. 029 51 50138, hallitusneuvos Anne Hallavainio, puh. 029 51 50458 ja ylitarkastaja Jennimari Huovinen, puh 029 51 50394,
s-posti: etunimi.sukunimi@om.fi.

Linkit

Avainsanat

tuomioistuimet
Sivun alkuun |