Alkuperäinen julkaisija: OM

Uudet suositukset henkilövahinkojen korvausten määristä

Julkaistu 3.10.2014

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnalta on valmistunut uusi painos henkilövahinkojen korvaamista koskevista suosituksista. Ensimmäinen painos ilmestyi kesäkuussa 2008 sekä toinen ja samalla viimeisin painos toukokuussa 2011. Uusi 3. painos on laadittu yhteistyössä Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen kanssa, joka on vastannut suositusten pohjana olevan aineiston hankinnasta ja tilastollisesta analysoinnista.

Suositukset koskevat vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten nojalla kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määriä.

Suositukset perustuvat käräjäoikeuksien oikeuskäytäntöön. Yhteensä aineisto käsittää kaikkiaan noin 16 400 käräjäoikeuden tuomiota, joiden perusteella on tuomittu yhteensä 31 000 korvausta. Uuden kokoelman suositukset on muodostettu painottaen vuoden 2012 oikeuskäytäntöä. Myös aiempien suositusten pohjana olevat tapaukset vuosilta 2007 ja 2009 on otettu huomioon. Lisäksi tarkastelussa on hyödynnetty vuosien 2010 ja 2011 vahingonkorvaustapauksia hyvin harvinaisten vahinkotyyppien osalta.

Neuvottelukunta on antanut kokonaan uudet suositukset vähäisestä pysyvästä toiminnallisesta haitasta suoritettavista korvauksista. Kyse on lähtökohtaisesti tapauksista, joissa toiminnallisen haitan aste on haittaluokituksen luokkaa I vähäisempi. Lisäksi suositusten korvausasteikoihin on tullut uuden aineiston perusteella muutoksia. Muutokset ovat tarkoittaneet ensinnäkin sitä, että korvausasteikon ala- ja ylärajaa on nostettu taikka pelkästään alarajaa tai ylärajaa on nostettu. Ensimmäistä kertaa on eräiden korvausasteikkojen korvausrajoja myös päädytty oikeuskäytännön perusteella laskemaan. Kaiken kaikkiaan kysymys on kuitenkin lähinnä korvausasteikkojen tarkennuksista ilman merkittäviä tasomuutoksia.

Uudessa painoksessa on suosituksiin tehty eräitä uudelleen järjestelyjä ja myös suositusten numerointia on muutettu.

Suositusten muodostamisessa on kuultu myös lääketieteellisiä asiantuntijoita.

Suositukset on julkaistu nyt internetissä ja painettu versio ilmestyy myöhemmin syksyllä suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja:
neuvottelukunnan sivutoiminen pääsihteeri, Essi Konttinen-Di Nardo, puh. 029 56 40751
sähköposti: essi.konttinen-dinardo@oikeus.fi

Neuvottelukunnan sähköpostiosoite: henkilovahingot@om.fi

Linkit

Avainsanat

oikeusturva, henkilövahinkojen korvaus, henkilövahinkoasiain neuvottelukunta
Sivun alkuun |