Alkuperäinen julkaisija: OM

Hallintotuomioistuinten todistelusäännökset tarkistettaviksi

Julkaistu 20.11.2014

Hallintotuomioistuinten todistelusäännöksiä aiotaan tarkistaa niin, että ne olisivat yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen yleisten tuomioistuinten todistelusäännösten kanssa. Tänään eduskunnalle annettu hallintolainkäyttölain muuttamista koskeva hallituksen esitys liittyy jo eduskunnan käsittelyssä olevaan oikeudenkäymiskaaren todistelusäännöksiä koskevaan uudistusesitykseen.

Tarkoituksena on, ettei hallintotuomioistuinten ja yleisten tuomioistuinten todistelusäännöksissä olisi muita kuin käsiteltävien asioiden laadusta aiheutuvia eroja.

Esityksen mukaan hallintolainkäyttölaissa säädettäisiin keskeisistä todisteluun liittyvistä kysymyksistä nykyistä kattavammin ja yksityiskohtaisemmin. Hallintolainkäyttölaissa olisi säännökset esimerkiksi todistajan esteellisyydestä sekä todistajan vaitiolo-oikeudesta ja vaitiolovelvollisuudesta. Laissa olisivat myös keskeiset säännökset mm. asiantuntijan kuulemisesta, katselmuksesta sekä todistelukustannusten korvaamisesta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Arja Manner, puh. 02951 50450, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

hallinto-oikeus, tuomioistuimet
Sivun alkuun |