Alkuperäinen julkaisija: OM

Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee lokakuun alusta

Julkaistu 9.4.2015

Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä ollut jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee. Lokakuun alusta alkaen kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista tulee jatkokäsittelyluvan piiriin.

Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa uudistukseen liittyvät lainmuutokset perjantaina 10. huhtikuuta tulemaan voimaan 1.10.2015. Uudistuksella selkeytetään lupajärjestelmää ja edistetään sitä, että oikeudenkäynnin painopiste on käräjäoikeudessa.

Jatkokäsittelylupajärjestelmä merkitsee, että kaikista käräjäoikeuden ratkaisuista voi valittaa edelleen hovioikeuteen, mutta hovioikeus ottaa täystutkintaan vain ne asiat, joille se on myöntänyt jatkokäsittelyluvan. Luparatkaisu tehdään kirjallisen aineiston perusteella.

Lokakuun alusta alkaen jatkokäsittelylupa tarvitaan kaikissa riita- ja hakemusasioissa. Tavallisimpia hakemusasioita ovat esimerkiksi maksukyvyttömyyteen ja ulosottoon liittyvät valitukset.

Rikosasioissa vastaaja, syyttäjä ja asianomistaja tarvitsevat lokakuun alusta alkaen jatkokäsittelyluvan, jos vastaaja on tuomittu enintään 8 kuukauden vankeusrangaistukseen. Tätä ankarammissa rangaistuksissa lupaa ei tarvita.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

oikeudenkäynti, tuomioistuimet
Sivun alkuun |