Uusi tuomarinvalintalautakunta aloittaa toimikautensa 15.5.2015

Julkaistu 11.5.2015

Valtioneuvosto on 23.4.2015 asettanut tuomarinvalintalautakunnan viisivuotiskaudeksi 15.5.2015–14.5.2020.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii oikeusneuvos Hannu Rajalahti korkeimmasta oikeudesta varajäsenenään oikeusneuvos Marjut Jokela. Varapuheenjohtaja on hallintoneuvos Riitta Mutikainen korkeimmasta hallinto-oikeudesta varajäsenenään hallintoneuvos Outi Suviranta.

Jäseniä ovat hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus (varajäsen hovioikeuden presidentti Tapani Vasama, Vaasan hovioikeus), hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Talvitie, Vaasan hallinto-oikeus (varajäsen hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannel, Itä-Suomen hallinto-oikeus), laamanni Daniel Allén, Pohjanmaan käräjäoikeus (varajäsen laamanni Tuula Lehto, Kanta-Hämeen käräjäoikeus), hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen, Itä-Suomen hovioikeus, (varajäsen hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi, Turun hovioikeus), käräjätuomari Hanna Paronen, Päijät-Hämeen käräjäoikeus (varajäsen käräjätuomari Marjatta Berg, Helsingin käräjäoikeus), määräaikainen hallinto-oikeustuomari, markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos, Helsingin hallinto-oikeus (varajäsen hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara, Vaasan hallinto-oikeus), vakuutusoikeuden laamanni Rauli Rauankoski, vakuutusoikeus, (varajäsen markkinaoikeustuomari Sami Myöhänen, markkinaoikeus), asianajaja Riitta Leppiniemi, Espoo (varajäsen asianajaja Antti Vainio, Savonlinna), valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjänvirasto (varajäsen valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto), professori Tuula Linna, Lapin yliopisto (varajäsen professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto).

Tuomarinvalintalautakunta valmistelee ja tekee muiden kuin ylimpien tuomioistuinten vakinaisten tuomareiden virkaan nimittämisestä perustellun esityksen tasavallan presidentille esittelemistä varten. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet nimitetään kuitenkin asianomaisen tuomioistuimen esityksestä.