Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lahden palvelutoimiston toimitilahanke etenee

Julkaistu 17.9.2015  Päivitetty 21.9.2015

Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta on tänään 17. syyskuuta puoltanut oikeusministeriön esitystä Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lahden palvelutoimiston uusiksi vuokrasopimuksiksi.

Keväällä 2014 järjestetyssä tilahakukilpailutuksessa valittiin voittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Senaatti-kiinteistöt edelleenvuokraa Askonalueella sijaitsevat toimitilat oikeusministeriölle. Kiinteistön omistaja on Renor Oy. Tilahankkeen yhteydessä ei tarvita erillisiä väistötiloja, koska Lahden oikeustalon toimitilat ovat käytössä siihen saakka, kun uusiin tiloihin päästään muuttamaan.

Toimitilahankkeen taustalla on Lahden nykyisen oikeustalon peruskorjaustarve. Tehtyjen selvitysten mukaan oikeustalon laajamittainen peruskorjaaminen olisi tullut huomattavaksi kalliimmaksi kuin uusien toimitilojen hankkiminen.

Uusien toimitilojen myötä käräjäoikeus ja syyttäjänvirasto saavat käyttöönsä virastojen toimintaa varten suunnitellut tilat. Toiminnallisuuden lisäksi tilojen suunnittelussa otetaan tarkoin huomioon turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset.

Hankkeen tavoiteaikataulu on laadittu siten, että uudet tilat olisivat käytössä 1.12.2016 lukien.

Lisätietoja: osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö, puh. 02951 50138
apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö, puh. 02951 50428
johtava kihlakunnan syyttäjä, apulaispäällikkö Mirva Hilander, Salpausselän syyttäjänvirasto, puh. 029 56 23407
lakimies Henrika Räsänen, Valtakunnansyyttäjänvirasto, puh. 029 56 20841