Alkuperäinen julkaisija: Oulun syyttäjänvirasto

Esitutkinta Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtajan virkarikosepäilystä lopetettiin

Julkaistu 6.11.2015

Oulun kihlakunnansyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen määräsi tutkinnanjohtajan esityksestä esitutkinnan lopetettavaksi Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtajaa Inkeri Yritystä koskevassa asiassa. Poliisi tutki, syyllistyikö Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja virkarikokseen, kun hän pidätti 15.9.2014 kuntalain nolla Kittilän kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimestaan.

Yrityksen päätös koski samoja asioita kuin käynnissä olevassa esitutkinnassa, joka koskee Kittilän kunnanhallituksen toimia Oy Levi Ski Resort Ltd:n konsernivalvonnassa ja tähän liittyvässä asiakokonaisuudessa. Päätöksen mukaan Kittilän kunnanhallitus ei voinut esitutkinnan käynnistyttyä käsitellä mainittua yhtiötä koskevia asioita tai käsitellä muutoinkaan esitutkinnassa olevaa asiakokonaisuutta jäsenten esteellisyyden johdosta. Pidättämispäätös tuli voimaan välittömästi, ja se vietiin käsiteltäväksi kunnanvaltuustoon. Valtuusto äänesti päätöstä vastaan 20.10.2014 ja palautti kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille täyden toimivallan.

Suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella on varsin todennäköistä, että tulisin tekemään asiassa syyttämättäjättämispäätökseen. Ratkaisu perustuisi joko siihen, että Yrityksen menettelyä asiassa ei ole pidettävä rangaistavana tai siihen, ettei asiassa tulla saamaan näyttöä siitä, että Yritys olisi toiminut asiassa virkarikoksen edellyttämällä tavalla tahallaan tai huolimattomasti.

Esitutkinta jatkuu vielä Levitunturin hissihankinnan ja siihen liittyvän asiakokonaisuuden osalta. (Valtakunnansyyttäjänviraston tiedote 13.8.2014).

Esitutkinnan rajoittamispäätös (asianro E 15/435, päätösnro 15/1826) on julkinen, ja sen voi tilata Oulun syyttäjänvirastosta puh. 02956 20915.

Lisätietoja:
Kihlakunnansyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen

p. 029 56 29019