Oikeus.fi -verkkosivustolle kiitosta oikeudellisen tiedon kokoamisesta

Julkaistu 17.11.2015

Oikeus.fi -verkkosivuston käyttäjäkyselyyn vastanneista moni piti sivuston parhaana ominaisuutena sitä, että oikeus.fi kokoaa kaikki oikeuslaitoksen palvelut saman sivuston alle. Oikeusministeriö toteutti käyttäjäkyselyn syys-lokakuussa 2015. Kävijöiltä kysyttiin mielipidettä sivuston käytettävyydestä ja sivujen sisällöistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 84 henkilöä. Enemmistö vastanneista oli kokonaisuudessaan tyytyväinen viime vuonna uudistettuun portaalisivustoon.

Eniten sivustolta haettiin oikeuslaitoksen virastojen ja tuomioistuinten yhteystietoja. Sivustolta etsittiin myös vastausta tiettyyn ongelmaan, virastojen toimialueita, tiedotteita sekä tuomioistuinratkaisuja, ulosoton myynti-ilmoituksia ja avoimia työpaikkoja.

Yli puolet vastanneista löysi etsimänsä tiedon helposti. Toisaalta joidenkin vastaajien mielestä laajan sivuston rakenteen selkeyttä pitäisi edelleen kehittää. Sivuston hakutoiminnoista sai apua tiedon löytymiseen alle puolet vastanneista.

Sivuston sisältöä vastaajat pitivät luotettavana, ajantasaisena, selkeänä ja ymmärrettävänä. Tarjottu tieto arvioitiin hyödylliseksi ja riittäväksi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään sivuston jatkokehittämisessä, ja joitakin kehittämisehdotuksia on jo toteutettu. Kiitokset kyselyyn vastanneille!

Lisätietoja: tiedottaja Eija Mikkonen, puh. 02951 50420