Alkuperäinen julkaisija: OM

Hallinto- ja erityistuomioistuimille kehitteillä sähköinen dokumentinhallintajärjestelmä

Julkaistu 1.2.2016

Oikeusministeriö on perustamassa hallinto- ja erityistuomioistuimille sähköistä asian- ja dokumentinhallintajärjestelmää. HAIPA-hankkeen tavoitteena on kehittää hallintotuomioistuinten työmenetelmiä ja lisätä tuomioistuinten tuottavuutta. Uusi kehitettävä järjestelmä mahdollistaa sähköisen asioinnin ja asiakirjojen kulun viranomaisten, yhteisöjen ja kansalaisten kesken.

Hankkeessa luodaan tuomioistuinten käyttöön yhteinen asianhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa nykyistä sujuvamman asiankäsittelyn. Tarkoituksena on, että tietoja käsitellään sähköisessä muodossa läpi koko prosessin. Kansalainen voi laittaa asiansa vireille verkossa, ja hän voi liittää hakemukseensa kaikki tarvitsemansa asiakirjat mukaan.

Uusi järjestelmä kehitetään korkeimman hallinto-oikeuden, alueellisten hallinto-oikeuksien, vakuutusoikeuden, markkinaoikeuden ja työtuomioistuimen käyttöön. Vastaava kehittämishanke (AIPA-hanke) on käynnissä yleisten tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen puolella.

Uusi järjestelmä olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Lisätiedot:
hankejohtaja Petri Saukko, puh. 02951 50148,
sähköposti: HUOM. etunimi.h.sukunimi@om.fi

Lisää tietoa hankkeesta

Avainsanat

hallinto-oikeus, tuomioistuimet, vakuutusoikeus, markkinaoikeus, työtuomioistuin
Sivun alkuun |