Alkuperäinen julkaisija: OM

Oikeusprosessien keventämistä koskeva arviomuistio lausunnolle

Julkaistu 11.1.2016
Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle arviomuistion, jossa harkitaan mahdollisuuksia keventää oikeudenkäyntiin liittyviä käytäntöjä rikos- ja riita-asioissa. Asiakirjassa pohditaan mm. käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden ratkaisukokoonpanojen keventämistä, rikosasioiden kirjallisen menettelyn käytön laajentamista käräjäoikeudessa, mahdollisuuksia lieventää syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä ja videoyhteyden käytön laajentamista sekä arvioidaan näiden muutosten mahdollisia säästövaikutuksia.

Selvityksen taustalla on hallitusohjelman tavoite, jonka mukaan oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin sekä lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuinten kokoonpanosäännöksiä.

Muistiossa arvioidut toimenpiteet pohjaavat edellisen hallituksen aikana laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman ehdotuksiin. Lisäksi pohditaan muita mahdollisia kehittämiskohteita.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma sisälsi oikeusministeriön hallinnonalaa koskevan sopeuttamisohjelman vuosille 2013–2025. Nykyisen hallituksen vuosille 2016–2019 hyväksymän julkisen talouden suunnitelman mukaan uudistamisohjelman toimenpiteitä jatketaan.

Määräaika lausuntojen antamiselle päättyy 11.3.2016. Hankkeen jatkovalmistelusta päätetään lausuntopalautteen arvioinnin jälkeen kevään aikana.

Lisätitetoja:
lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, puh. 02951 50500, ja lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen (vaikutusarviot), puh. 02951 50165

Liitetiedostot

Avainsanat

oikeudenkäynti, tuomioistuimet
Sivun alkuun |