Alkuperäinen julkaisija: Oulun syyttäjänvirasto

Oulun poliisilaitoksella työskennelleitä virkamiehiä vastaan on nostettu syytteitä virkarikoksista

Julkaistu 12.2.2016

Oulun kihlakunnansyyttäjä Sini Paavola on päättänyt nostaa syytteet Oulun poliisilaitoksella toimineita virkamiehiä vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta ja henkilörekisteririkoksesta.

Syytteet koskevat tilannetta, jossa Oulun poliisilaitoksen oikeusyksikkö on laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisesti tarkastanut poliisin tietojärjestelmien käyttöä. Tarkastuksen kohteena on ollut tutkintailmoitus, joka on koskenut eläkkeelle jääneen poliisimiehen kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta.

Esitutkinnassa on selvitetty viidentoista tutkintailmoituksen tietoja katsoneen Oulun poliisilaitoksella työskennelleen virkamiehen (13 poliisimiestä ja 2 sihteeriä) osalta sitä, ovatko he tehneet kyseistä tutkintailmoitusta koskevan rekisterihaun ilman virkatehtävistä johtuvia perusteita. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet tammi-helmikuussa 2014.

Esitutkinnan johdosta syyttäjä on nostanut syytteet yhdeksää poliisimiestä ja yhtä sihteeriä vastaan. Epäillyt ovat yhtä lukuun ottamatta kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikoksiin. Neljän poliisimiehen ja yhden sihteerin osalta syyttäjä on arvioinut, ettei heidän osaltaan ole todennäköisiä syitä syyllisyyden tueksi ja siten tehnyt syyttämättäjättämispäätökset.

Syyttämättäjättämispäätökset ovat julkisia (asianro R 15/4597, R 15/4971, R 15/4974, R 15/5407 ja R 15/5627), ja ne voi tilata Oulun syyttäjänvirastosta (puh. 029 56 29015).

Haastehakemukset on toimitettu

– Oulun käräjäoikeuteen (syyttäjän asianro R 15/4546 – käräjäoikeuden asianro R 16/48, syyttäjän asianro R 15/4548 – käräjäoikeuden asianro R 16/47, syyttäjän asianro R 15/4549 – käräjäoikeuden asianro R 17/46, syyttäjän asianro R 15/4550 – käräjäoikeuden asianro R 16/43, syyttäjän asianro R 15/4551 – käräjäoikeuden asianro R 16/45, syyttäjän asianro R 15/4612 – käräjäoikeuden asianro R 16/50, syyttäjän asianro R 15/5024 – käräjäoikeuden asianro R 16/49 ja syyttäjän asianro R15/5817 – käräjäoikeuden asianro R 16/42)

– Kainuun käräjäoikeuteen (syyttäjän asianro R 15/4789 – käräjäoikeuden asianro R 16/21)

– Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen (syyttäjän asianro R 15/4547 – käräjäoikeuden asianro R 16/28).

Oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkisiksi asian oltua ensimmäisen kerran esillä oikeudenkäynnissä, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Lisätietoja:
kihlakunnansyyttäjä Sini Paavola puh. 029 56 28202

Avainsanat

virkarikos, henkilörekisteririkos, poliisi, Oulun poliisilaitos
Sivun alkuun |