Alkuperäinen julkaisija: OM

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi Jukka Heikkilä

Julkaistu 18.2.2016
Hallitus esitti tänään, että Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi nimitetään hovioikeudenlaamanni Jukka Heikkilä 1.3.2016 lukien. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä perjantaina 19.2.2016.

Jukka Heikkilä on Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamanni. Aikaisemmin hän on ollut hovioikeudessa hovioikeudenneuvoksena, esittelijänä ja kanneviskaalina sekä käräjäoikeudessa laamannina ja käräjätuomarina.

Lisäksi hän on toiminut apulaisnimismiehenä ja teknillisen tarkastuslaitoksen tarkastajana.

Heikkilä on toiminut myös eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa oikeusasiamiehen sihteerinä sekä esittelijänä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden päällikön virka tuli auki laamanni Tuomas Nurmen siirryttyä Helsingin käräjäoikeuden laamanniksi.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, puh. 02951 50428, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

tuomioistuimet
Sivun alkuun |