Alkuperäinen julkaisija: OM

EU:n tietosuoja-asetukselle lopullinen hyväksyntä

Julkaistu 14.4.2016

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tänään lopullisesti hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä. Oikeusministeriö käynnisti jo helmikuussa mittavan hankkeen toteuttaakseen kansalliset toimenpiteet, joita uudistus edellyttää.

Ministeriön asettama työryhmä selvittää tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimien tarvetta ja valmistelee ehdotuksen lainsäädännön muutoksiksi. Tietosuoja-asetus koskee henkilötietojen käsittelyä ja sisältää säännökset mm. rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista.

EU:n tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan jäsenvaltioissa vuonna 2018.

Lisätietoja:
EU-erityisasiantuntija Anu Talus, puh. 02951 50586,
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi ja
työryhmän puheenjohtaja Pekka Nurmi, puh. 040 560 7606,
sähköposti: pesnurmi(at)gmail.com

Avainsanat

tietosuoja
Sivun alkuun |