Tuomioistuinten työtilastot vuodelta 2015 julkaistu

Julkaistu 4.4.2016

Oikeusministeriön julkaisussa on tietoa vuoden 2015 asiamääräkehityksestä tuomioistuimissa. Mukana on myös tilastoja tuomioistuinten toimintaan vaikuttavista seikoista kuten henkilötyövuosista.

Korkeimpaan oikeuteen saapui vuonna 2015 2 456 asiaa, mikä on noin 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suurin osa saapuneista asioista oli valituslupahakemuksia, joista 53 prosenttia koski siviiliasioita ja 47 prosenttia rikosasioita. Keskimääräinen käsittelyaika asiaratkaisuissa oli 23 kk ja hylätyissä valituslupa-asioissa 5,2 kk.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asioita saapui 4 329, yli sata asiaa enemmän kuin edellisenä vuonna. 87 prosenttia asioista oli hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevia valituksia. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asioita tavoitetta enemmän ja keskimääräinen käsittelyaika lyheni.

Hovioikeuksiin saapui 9 810 asiaa, eli noin 370 asiaa edellisvuotta vähemmän. 62 prosenttia asioista oli rikosasioita. Keskimääräinen käsittelyaika oli 6,1 kuukautta.

Hallinto-oikeuksiin saapuneiden asioiden määrä, 20 138, laski noin kaksi prosenttia edellisvuodesta. Suurin asiaryhmä oli sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat, 31 prosenttia. Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,5 kuukautta. Hallinto-oikeuksien päätöksistä noin 19 prosentissa on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, näistä noin 7 prosentissa korkein hallinto-oikeus on muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä 492 393 asiaa, mikä on noin 1900 asiaa enemmän kuin vuonna 2014. Rikosasioita saapui kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös summaarisia asioita saapui hieman edellisvuotta vähemmän. Riita-asioita tuli vireille yhtä paljon kuin edellisvuonna. Sen sijaan hakemusasioiden määrät kasvoivat edellisestä vuodesta. Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 4 kuukautta ja summaarisissa 2,7 kuukautta. Laajoissa riita-asioissa keskimääräinen käsittelyaika oli 9,3 kuukautta.

Markkinaoikeuteen saapui 905 asiaa, mikä on 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ratkaisuista 60 prosenttia koski julkisia hankintoja. Näissä käsittelyaika oli keskimäärin 5,7 kuukautta. Myös vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden, 6 069 kappaletta, määrä laski edellisvuodesta 10 prosenttia. Asiat käsiteltiin keskimäärin 13,3 kuukaudessa. Työtuomioistuimeen saapuneiden asioiden määrä sen sijaan pysytteli edellisvuoden tasolla 163 asiassa.

Lisätietoja:
suunnittelupäällikkö Raimo Ahola, puh. 02951 50286, etunimi.sukunimi@om.fi
suunnittelija Sami Pajukangas, puh 02951 50594, etunimi.sukunimi@om.fi