Alkuperäinen julkaisija: OM

Rikoksentorjuntaneuvosto: Rikosten ehkäisy kuuluu kaikille

Julkaistu 30.6.2016
Rikoksentorjuntaneuvoston valmisteleman Turvallisesti yhdessä -ohjelman tarkoituksena on edistää paikallista yhteistyötä rikosten, rikoksista aiheutuvien haittojen ja rikoksen uhriksi joutumisen riskin vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Ohjelma sisältää myös paljon ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vähentää rikoksen pelkoa ja lisätä turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Rikosten ehkäisyyn ja turvallisuuden lisäämiseen voivat osallistua kaikki.

Ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joiden avulla selkeytetään rikosten ehkäisyn kytkeytyminen kunnan muihin suunnitelmiin ja parannetaan rikosten ehkäisyyn liittyvää yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja asukkaiden kesken ja lisätään rikoksentorjuntatyön osaamista paikallisella ja kansallisella tasolla. Ohjelmassa on yhteensä 29 toimenpidettä.

- Rikoksentorjunta on pitkäjänteistä ja monialaista toimintaa, joka kattaa laajasti erilaiset asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten toimet, jotka vähentävät rikosten, häiriökäyttäytymisen ja uhriksi joutumisen riskiä. Viranomaiset tietävät roolinsa rikosten ehkäisemisessä, mutta moni järjestö tekee ohjelmassa mainittuihin tavoitteisiin sisältyvää työtä ihan tietämättään, toteaa rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski.

Lue lisää rikoksentorjuntaneuvoston tiedotteesta

Avainsanat

rikoksentorjunta
Sivun alkuun |