Alkuperäinen julkaisija: OM

Arviomuistio lunastuslain uudistamistarpeista lausuntokierrokselle

Julkaistu 22.8.2016
Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio vuonna 1978 voimaan tulleen lunastuslain uudistamistarpeista. Muistiossa esitetään lainvalmistelun aloittamista lunastuslain korvausperusteiden tarkistamiseksi.

Arvion mukaan lunastuskorvaus täyttää täyden korvauksen vaatimuksen suurimmassa osassa tilanteita. Jotta voitaisiin varmistaa, että täyden korvauksen vaatimus täyttyisi kaikissa tilanteissa, tulisi lainsäädäntöä muuttaa arviointiin liittyvien epävarmuustekijöiden huomioimiseksi nykyistä paremmin.

Osana korvausperusteiden tarkistamista tulisi arvioida myös niin sanotun arvonleikkaussäännöstön asema. Lisäksi korvausperusteiden tarkistamisen yhteydessä tulisi arvioida sitä, tulisiko muualla lainsäädännössä olevia lunastuskorvauksen määräämisen perusteita pyrkiä yhtenäistämään.

Muistiossa esitetään myös tehtäväksi muita vähäisempiä muutoksia lainsäädäntöön.

Muistiossa esitetään, että lainmuutosten valmisteluun asetettaisiin työryhmä.

Oikeusministeriö on lähettänyt arviomuistion lausunnolle. Päätös lainsäädäntöhankkeen mahdollisesta käynnistämisestä tehdään lausuntokierroksen jälkeen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jari Salila, puh. 02951 50584

Linkit

Avainsanat

yksityisoikeus, lunastuslaki
Sivun alkuun |