Oikeusavun ja edunvalvonnan organisaatio uudistuu lokakuun alusta

Julkaistu 20.9.2016

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus tulee voimaan 1.10.2016. Uudistuksessa nykyiset kuusi oikeusapupiiriä muodostetaan virastoiksi, joiden hallinto hoidetaan keskitetysti. Jatkossa piirit ovat nimeltään oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä. Edunvalvontapalveluja varten perustetaan edunvalvontatoimistoja, oikeusavun asiakkaita palvellaan jatkossakin oikeusaputoimistoissa.

Hankkeessa muodostetaan lisäksi hallinnollisesti Lapin, Rovaniemen ja Kemi-Tornion oikeusaputoimistoista Lapin oikeusaputoimisto ja Lapin edunvalvontatoimisto, Tampereen ja Pirkanmaan oikeusaputoimistoista Pirkanmaan oikeusaputoimisto ja Pirkanmaan edunvalvontatoimisto sekä Keski-Savon ja Etelä-Savon oikeusaputoimistoista Etelä-Savon oikeusaputoimisto ja Etelä-Savon edunvalvontatoimisto. Nykyiset toimipaikat säilyvät. Uudistuksella ei ole vaikutusta toimipaikkojen yhteystietoihin.

Uudistuksen tavoitteena on hallintotehtäviä keskittämällä vapauttaa toimistojen voimavaroja asianajo- ja edunvalvontatyöhön. Samalla oikeusaputoimistojen väliset erot jonotusajoissa tasaantuvat. Myös jääviystarkistusten teko helpottuu, kun asiakkuus oikeusavussa ei enää aiheuta esteellisyyttä edunvalvonnassa ja toisinpäin.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Merja Muilu, puh. 02951 50200
hallitussihteeri Kirta Heine, puh. 02951 50214sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi