Alkuperäinen julkaisija: OM

Oikeusministeriö siirtyy sähköiseen lausuntomenettelyyn

Julkaistu 30.9.2016
Oikeusministeriö on päättänyt siirtyä loppuvuoden aikana käyttämään lausuntopyyntömenettelyssään ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelua. Jatkossa pääsääntöisesti kaikki oikeusministeriön lausuntopyynnöt lähetetään ja lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta.

Tällä hetkellä lausuntopalvelussa pyydetään lausuntoa muun muassa korruption vastaisen strategian luonnoksesta.

Lausuntopalvelu.fi nopeuttaa lausuntoprosessia. Se myös lisää avoimuutta, kun annetut lausunnot ovat palvelussa julkisesti nähtävillä heti lausunnon jättämisen jälkeen.

Valtioneuvosto antoi uuden säädösvalmistelun kuulemisohjeen helmikuussa. Kuuleminen on keskeinen osa säädösvalmistelua. Oikeusministeriö julkaisi ohjeen yhteydessä kuulemisoppaan, joka tukee kaikkien ministeriöiden valmistelijoita kuulemisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lausuntopalvelu.fi on yksi kuulemisen välineistä.

Lausuntopalvelu.fi kuuluu oikeusministeriön ylläpitämiin sähköisiin demokratiapalveluihin. Muita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi. Palvelut löytyvät kootusti osoitteesta www.demokratia.fi ja ne ovat maksutta kaikkien käytettävissä.

Lausuntopalvelu.fi:n on ottanut käyttöönsä yli 650 organisaatiota. Oikeusministeriö kannustaa myös muita ministeriöitä, valtion virastoja ja laitoksia sekä kuntia ottamaan lausuntopalvelu.fi käyttöön.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Liisa Männistö, etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50231.

Avainsanat

demokratia, lausuntopalvelu
Sivun alkuun |