Tuomarinkoulutuslautakunta (TKLTK): oikeudelliseen ratkaisutoimintaan perehdyttävään tuomioistuinharjoitteluun yli 400 hakemusta

Julkaistu 21.4.2017

Ensimmäinen valtakunnallinen keskitetty tuomioistuinharjoittelua koskeva haku käräjäoikeuksiin on päättynyt. Hakemuksia saatiin kaikkiaan 437. Haku koski vuonna 2018 täytettäviä yhden vuoden määräaikaisia käräjänotaarin virkoja, joita on yhteensä yli 130. Harjoittelu sisältää tuomioistuimessa työskentelyn ohella koulutusta, jonka on tarkoitus kehittää käräjänotaarin laintuntemusta ja oikeudellista osaamista. Harjoittelu tapahtuu joko kokonaan käräjäoikeudessa, tai sen lisäksi osittain hovi- tai hallinto-oikeudessa.

Tuomarinkoulutuslautakunta, joka aloitti toimintansa kuluvan vuoden alussa, järjestää vuosittain tuomioistuinharjoittelua koskevan keskitetyn hakumenettelyn. Lautakunta valitsee käräjänotaarit tuomioistuinharjoittelusta annetussa laissa säädettyjen valintaperusteiden mukaisesti ja nimittää heidät virkoihinsa. Vuonna 2018 käräjäoikeuksissa aloittavat käräjänotaarit nimitetään lokakuun 2017 loppuun mennessä. Tuomioistuinharjoittelun suorittaneelle lautakunta myöntää hakemuksesta varatuomarin arvonimen.

Lisätiedot: Tuomarinkoulutuslautakunnan (TKLTK) sihteeri Minna Hyttinen, p. 02956 43440, minna.hyttinen@oikeus.fi

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html

Avainsanat

Tuomarinkoulutuslautakunta