Pätevien oikeustulkkien määrä kasvaa

Julkaistu 5.9.2017

Oikeustulkin erikoisammattitutkintoa on voinut suorittaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK) vuodesta 2015 lähtien. Tutkinto on suunnattu oikeusalan tulkkauksia tekeville tulkeille, joilla on vankka kokemus alalta ja tutkinnossa vaadittava osaaminen suurelta osin jo olemassa. Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittaminen on keino osoittaa pätevyytensä tulkkina toimimiseen vaativissa erikoisalan tulkkaustehtävissä.

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto pohjaa EU-direktiiviin 2010/64/EU, joka velvoittaa varmistamaan oikeustulkkauksen laatua ja huolehtimaan pätevien tulkkien saatavuudesta.

Oikeustulkkeja tarvitaan käräjä- ja hovioikeuden lisäksi myös muun muassa poliisin, maahanmuuttoviraston, rajavartiolaitoksen, oikeusaputoimiston sekä tullin prosesseissa.

Erikoisammattitutkinto on hyvin työelämälähtöinen ja laaja, ja se koostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Tutkinnossa oikeustulkit osoittavat ammattitaitonsa tutkinnon perusteissa tarkasti määriteltyjen arviointikriteerien mukaisesti seuraavilla osa-alueilla: ammattimainen toiminta, toimintaympäristön tunteminen, työkielten hallinta ja oikeustulkkaustaito. Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet ovat Opetushallituksen hyväksymät. Tutkinnon perusteet: http://www.oph.fi/download/149846_Oikeustulkin_erikoisammattitutkinto_14_011_2013.pdf

Tutkinnon suorittaminen on 1,5 vuotta kestävä prosessi, ja tutkintoa suorittavat tulkit osallistuvat samanaikaisesti valmistavaan koulutukseen. Valmistava koulutus vahvistaa osaamista ja ohjaa vaativan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. TAKKissa tutkinnon suorittaa vuosittain 15 oikeustulkkia.

Oikeustulkin erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus ja tutkintoprosessi on kehitetty Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen ja oikeusalan asiantuntijoiden tiiviissä yhteistyössä.

Ensimmäiset koko tutkinnon suorittaneet tulkit ovat jo hakeutuneet vuonna 2016 perustettuun Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/oikeustulkkirekisteri.

Tammikuussa 2018 aloittaa neljäs oikeustulkkiryhmä, ja hakuaika on parhaillaan käynnissä. Tähän mennessä tutkintoja on suoritettu arabian, englannin, persian, venäjän ja viron kielellä. Parhaillaan tutkintoja suoritetaan ranskan, ruotsin, saksan ja somalin kielillä. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus on toistaiseksi ainoa Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon järjestäjä.

Lisätietoja:
Kouluttaja Ekaterina Tsavro
puh. 044 7906 367, etunimi.sukunimi@takk.fi

http://www.takk.fi/koulutus/koulutukset/oikeustulkin_erikoisammattitutkinto.html