Uusi Tuomioistuinvirasto aloittaa vuonna 2020

Julkaistu 21.2.2019  Päivitetty 22.2.2019

Tuomioistuinten riippumattomuutta lujittava Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa vuonna 2020. Uudistuksen voimaantulo on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna.

Virastolle siirtyy suurin osa tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavista keskushallintotehtävistä. Tuomioistuinviraston tehtävänä on huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä, tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, tulosohjauksesta, suunnittelusta ja tukemisesta. Virasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta.

Tuomioistuinvirastossa ylintä päätösvaltaa käyttää tuomarienemmistöinen johtokunta ja käytännön toiminnasta vastaa päätoiminen ylijohtaja.

Viime syksynä tehdyn linjauksen mukaisesti Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle.

Oikeusministeriö huolehtii jatkossakin tuomioistuinlaitokseen liittyvistä valtioneuvostotason tehtävistä, kuten strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä säädösvalmistelusta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anu Koivuluoma, puh. 029 515 0228, etunimi.sukunimi@om.fi

Valtioneuvosto.fi/päätökset

http://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto