Alkuperäinen julkaisija: Valtakunnanvoudinvirasto

Ulosoton asiamäärät kasvoivat viime vuonna

Julkaistu 22.3.2019

Ulosottoon saapui vuonna 2018 noin 3,4 miljoonaa asiaa, mikä on noin 2,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Eri velallisia ulosotossa oli vuonna 2018 noin 577 000, lisäystä edellisvuoteen oli 3,4 prosenttia. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli valtaosa, noin 519 000, ja yrityksiä ja yhteisöjä noin 58 000.

Ulosoton perintätulos oli vuonna 2018 yhteensä yli 1,1 miljardia euroa. Vuoteen 2017 verrattuna perintätulos kasvoi lähes viisi prosenttia. Perintätuloksesta kertyi valtiolle veroina ja muina julkisina maksuina yli 400 miljoonaa euroa. Loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi velallisilta ja velkojilta perittiin valtiolle ulosottolaitoksen käyttömaksuina ulosottomaksuja yli 80 miljoonaa euroa.

Yksityisoikeudellisten saatavien osuus ulosottoasioista on kasvanut selkeästi.

"Tämä johtuu kulutusluottojen ja pikalainojen yleistymisestä, mikä näkyy myös käräjäoikeuksissa riidattomien velkomusasioiden määrän jyrkkänä kasvuna. Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt ovat lisääntyneet", arvioi valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Yhteistyöllä apua velkaongelmien ehkäisyyn

Työllisyys on kohentunut parantuneen taloustilanteen myötä jo parin viime vuoden ajan. Velallismäärä on kuitenkin pysynyt korkeana. Entistä useamman kohdalla työllistyminen voi kuitenkin helpottaa veloista selviytymistä. Lisäksi tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä.

"Ulosottolaitos suunnittelee yhdessä talous- ja velkaneuvonnan kanssa valtakunnallista toimintoa, jonka tehtävänä on tarjota kansalaisille tukea henkilökohtaisen talouden hallinnassa. Käytännön työ pääsee liikkeelle kevään aikana ", Toukola kertoo.

Sähköinen asiointi yleistyy myös ulosotossa

Ulosoton sähköistä asiointia on kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Tavoitteena on lisätä ulosoton asianosaisten, eli velallisten, velkojien ja jatkossa myös viranomaiskäyttäjien, omatoimista sähköistä asiointia.

Tällä hetkellä velallinen voi tarkastella ulosoton sähköisessä asioinnissa esimerkiksi omia ulosottoasioitaan, hakea vapaakuukautta ja maksaa velkojaan. Velkojat voivat puolestaan tarkastella perinnässä olevia ulosottoasioitaan, ilmoittaa muutoksista ja uudistaa asioita.

Valtakunnanvoudin mukaan ulosoton asioinnissa tarvitaan ihmiskontaktia kuitenkin jatkossakin - varsinkin mitä monimutkaisemmista asioista on kyse. Sähköinen asiointi on silti keskeinen ja kasvava asioinnin väylä. Sen tarkoituksena on sujuvoittaa ulosottoprosessia ja madaltaa velallisen kynnystä ulosottoasioiden hoitoon.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Tilastot: ylitarkastaja Teemu Turpeinen

Liitetiedostot

Sivun alkuun |