Korkeimman oikeuden presidentiksi esitetään Tatu Leppästä

Julkaistu 11.4.2019

Valtioneuvosto esittää, että korkeimman oikeuden presidentiksi nimitetään oikeusneuvos, oikeustieteen tohtori Tatu Leppänen 1. syyskuuta 2019 lukien. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä huomenna perjantaina 12. huhtikuuta.

Tatu Leppänen on toiminut oikeusneuvoksena korkeimmassa oikeudessa vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Hyvinkään käräjäoikeuden laamannina, käräjätuomarina Vantaan käräjäoikeudessa ja hovioikeudenneuvoksena Helsingin hovioikeudessa.

Aiemmin Leppänen on toiminut muun muassa lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä sekä apurahatutkijana Helsingin yliopistossa. Hänellä on ollut myös luottamustoimia sekä tehtäviä useissa eri toimikunnissa ja työryhmissä oikeusministeriön hallinnonalalla.

Korkeimman oikeuden presidentin nimittämismenettelystä ei laissa ole tarkempia säännöksiä. Asian valmistelu tapahtuu jo vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että oikeusministeri käy nimitysasiasta etukäteen keskusteluja sekä korkeimman oikeuden että tasavallan presidentin kanssa. Näiden keskustelujen ja kuulemisten pohjalta oikeusministeriö valmistelee valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen tasavallan presidentille esiteltäväksi.

Korkeimman oikeuden nykyinen presidentti Timo Esko jää eläkkeelle syyskuun alussa.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Pekka Timonen, puh. 09 1606 7502, sähköposti: etunimi.v.sukunimi@om.fi

Valtioneuvosto.fi/päätökset

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto