Uudelle Tuomioistuinvirastolle johtokunta

Julkaistu 4.4.2019

Vuoden 2020 alusta toimintansa aloittava uusi Tuomioistuinvirasto on saanut johtokunnan. Valtioneuvosto asetti johtokunnan tänään nyt alkavalle viisivuotiskaudelle.

Johtokunnan asettaminen on keskeinen toimenpide Tuomioistuinviraston aloituksen valmistelussa, sillä johtokunta muun muassa valitsee ylijohtajan ja vahvistaa viraston työjärjestyksen.

Kahdeksanjäseninen johtokunta käyttää Tuomioistuinvirastossa ylintä päätösvaltaa. Viraston käytännön toiminnasta vastaa päätoiminen ylijohtaja.

Johtokunnan jäsenet ovat

oikeusneuvos Asko Välimaa, korkein oikeus,
oikeusneuvos Irma Telivuo, korkein hallinto-oikeus,
hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi, Turun hovioikeus,
laamanni Antti Savela, Oulun käräjäoikeus,
ylituomari Ann-Mari Pitkäranta, Hämeenlinnan hallinto-oikeus,
vakuutusoikeustuomari Minna Markkanen, vakuutusoikeus,
hallintosihteeri Marja Häkkinen, Päijät-Hämeen käräjäoikeus ja
varatuomari Juhani Jokinen.

Lisäksi kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta se on itsenäinen keskusvirasto. Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavalle virastolle siirtyy suurin osa tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavista keskushallintotehtävistä.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Kari Kiesiläinen, puh. 0295 150 138, etunimi.sukunimi@om.fi
erityisasiantuntija Anu Koivuluoma, puh. 0295 150 228, etunimi.sukunimi@om.fi

Valtioneuvosto.fi/paatokset

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto