Alkuperäinen julkaisija: Valtakunnanvoudinvirasto

Veronpalautusten ulosmittauksia tehtiin vuonna 2019 noin 157 000 kappaletta

Julkaistu 23.12.2019

Vuoden 2019 veronpalautuksiin kohdistettiin yhteensä noin 157 000 ulosmittausta. Niiden kertymä on yli 74,8 miljoonaa euroa.

Veronpalautuksista tulevan kertymän osuus vastaa noin seitsemän prosenttia ulosottolaitoksen koko vuoden perintätuloksesta, jonka arvioidaan tänä vuonna ylittävän 1,1 miljardia euroa.

Veronpalautuksia ulosmitataan kaikenlaisten ulosottoperinnässä olevien saatavien kattamiseksi. Näitä ovat muun muassa julkiset maksut, sakot, elatusapumaksut ja muut yksityisoikeudelliset saatavat. Maksamattomat verot kuitataan veronpalautuksista yleensä jo ennen ulosmittauksia.

Vuonna 2019 maksuerissä muutoksia – veronpalautuspäiviä useita

Veronpalautuksille ei ole enää yhtä yhteistä maksupäivää, vaan maksupäivät sijoittuvat heinä- ja joulukuun väliseen aikaan. Oman verotuksen päättymispäivän voi tarkistaa omasta verotuspäätöksestä.

Suurimmat veronpalautuserät maksettiin elo- ja syyskuussa. Muina kuukausina maksettavat erät olivat huomattavasti pienempiä. Viimeiset erät maksetaan viimeistään joulukuussa. Veronpalautusten maksupäivät ovat aina kuukauden alussa ja ulosmittaukset tehdään edellisen kuun aikana. Vuonna 2020 prosessi tulee menemään samalla tavalla kuin tänä vuonna.