Alkuperäinen julkaisija: Oikeus.fi / Ulosotto

Juhani Toukolasta valtakunnanvouti uuteen Ulosottolaitokseen

Julkaistu 8.5.2020

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt valtakunnanvoudin virkaan oikeustieteen kandidaatti Juhani Toukolan 1.12.2020 lukien 30.11.2025 päättyväksi määräajaksi. Toukola on toiminut valtakunnanvoutina vuodesta 2010. Tätä ennen hän toimi ulosottojohtajana vuosina 2006–2009 sekä aiemmin kihlakunnanvoudin ja johtavan kihlakunnanvoudin tehtävissä.

Valtakunnanvouti Juhani Toukola Kuva: Susanna Manu

Ulosottolaitos uudistuu 1.12.2020 alkaen. Nykyisistä 22 ulosottovirastosta ja keskushallinnosta muodostetaan valtakunnallisesti toimiva virasto, Ulosottolaitos, jonka keskushallinto sijoittuu pääosin Turkuun. Keskushallinnolle kuuluu hallinnollisia ja oikeudellisia sekä kehittämis- ja ohjaustehtäviä.

"Ulosoton rakenneuudistuksen nimitykset ovat nyt lähteneet käyntiin. Meillä on hieno tilaisuus olla rakentamassa uutta ulosotto-organisaatiota, joka vastaa visioomme oikeudenmukaisesta, palvelukykyisestä, tehokkaasta ja taloudellisesta ulosottolaitoksesta. Ulosotto on tärkeä ja välttämätön osa oikeudenhoitoa ja sen työntekijät ammattilaisia, joiden hyvinvoinnista ja eduista on myös huolehdittava. Työtä uudistuksessa on paljon, mutta katson luottavaisesti tulevaisuuteen tietäen, että hyvällä porukalla tästäkin selvitään. Olen myös kiitollinen saamastani luottamuksesta", Juhani Toukola toteaa.