Alkuperäinen julkaisija: Valtakunnanvoudinvirasto

Nimityksiä 1.12.2020 aloittavan Ulosottolaitoksen yhteiset palvelut -yksikköön

Julkaistu 10.7.2020

Yksikön johtoon, palvelujohtajan virkaan on nimitetty markkinaoikeuden kansliapäällikkö, kauppatieteiden tohtori Minna Mattila.

Kirjaamopäällikkönä aloittaa tradenomi Ira Vanhakartano ja asiakaspalvelupäällikkönä tradenomi Mari Vihriälä. Toimistopäällikön virkoihin nimitettiin alueittain Etelä-Suomeen tradenomi Päivi Mölsä, Länsi-Suomeen kauppatieteiden maisteri Eija Sookari, Sisä-Suomeen hallintotieteiden maisteri Kaisu Järvenperä, Itä-Suomeen merkonomi Marju Komulainen ja Pohjois-Suomeen yo-merkonomi Tero Rojola.

Yhteiset palvelut -yksikkö huolehtii ulosottoasioiden kirjaamisesta, asiakirjahallinnasta, maksuliikkeestä, asiakaspalvelusta sekä ulosottomyynteihin ja muuhun täytäntöönpanotoimintaan liittyvistä tukitehtävistä.