Ensimmäiset tuomarikoulutetut Suomeen

Julkaistu 7.10.2020

Tuomarinkoulutuslautakunta on tänään 7.10.2020 myöntänyt ensimmäisen kerran tuomarikoulutetun nimikkeitä. Nimikkeitä myönnettiin 15.

Tuomarikoulutetun nimike voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut asessorin koulutusvirassa ja suorittanut asessorin koulutusohjelman.

Asessori toimii tuomarina ja osallistuu koulutukseen

Asessorin virka on tuomioistuimessa oleva kolmivuotinen koulutusvirka. Viroista on säädetty vuonna 2017 voimaan tulleessa tuomioistuinlaissa. Virkoja voi olla hovioikeuksissa, hallinto-oikeuksissa ja erityistuomioistuimissa, kuten vakuutusoikeudessa.

Asessori toimii tuomarina ja osallistuu lainkäyttötehtäviin. Lisäksi asessori osallistuu koulutusohjelmaan, joka koostuu työssäoppimisen lisäksi koulutuksesta, arvioinnista ja palautteesta.

Asessorin koulutusohjelman suunnittelusta vastaa tuomarinkoulutuslautakunta ja toteuttamisesta Tuomioistuinvirasto. Koulutuksen tavoitteena on syventää asessorin laintuntemusta ja oikeudellista osaamista sekä antaa hänelle hyvät valmiudet itsenäiseen oikeudelliseen ratkaisutoimintaan myös laajoissa ja vaikeissa asioissa.

Uusi koulutusohjelma käynnistyy vuosittain

Ensimmäinen asessorin koulutusohjelma alkoi 1.9.2017. Koulutusohjelma käynnistyy vuosittain syyskuun alussa.

Seuraava haku asessorin koulutusvirkoihin on marraskuussa 2020.

Lisätiedot:

tuomarinkoulutuslautakunnan sihteeri Jaakko Turunen, p. 029 56 43443, jaakko.turunen(at)oikeus.fi / tuomarinkoulutuslautakunta.om(at)oikeus.fi

Tuomarinkoulutuslautakunta huolehtii tuomioistuinten henkilöstön osaamisen kehittämisestä, valitsee käräjänotaarit ja suorittaa asessorien esivalinnan. Lautakunta toteuttaa itsenäisesti sille tuomioistuinlaissa (673/2016) ja tuomioistuinharjoittelusta annetussa laissa (674/2016) säädetyt tehtävät.

Avainsanat

Tuomarinkoulutuslautakunta