Perheasiainsovittelu

Perheasiainsovittelu on avioliittolaissa säädetty erityinen sosiaalipalvelu, joka on käytettävissä silloin, kun perheessä syntyy ristiriitoja. Yleisimmin perheasiainsovittelua käytetään silloin, kun puolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen syntyvien, esimerkiksi lapsen tapaamisiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Sovittelulla pyritään siihen, että ristiriidat voitaisiin ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin ja sopimuksin. Sovittelijan tehtävänä on kiinnittää erityistä huomiota lapsen aseman turvaamiseen.

Myös avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat käyttää perheasioiden sovittelua.

Sovittelupalvelun käyttäminen on vapaaehtoista. Perheasiainsovittelussa käytävä keskustelu on luottamuksellista.

Sovittelun järjestämisestä huolehtivat kunnan sosiaalitoimet, minkä lisäksi sovittelupalvelua voivat antaa sovittelutoimintaan luvan saaneet yhteisöt ja henkilöt (lisää tietoa esitteessä Perheasiainsovittelu). Tarkempaa tietoa perheasiainsovittelusta saa oman kunnan sosiaalitoimistosta.