Edunvalvojan oikeus palkkioon

Edunvalvojalla on oikeus saada korvaus kuluistaan ja kohtuullinen palkkio. Palkkion suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella (696/2012). Asetuksen saa myös maistraatista tai maistraatin verkkosivuilta www.maistraatti.fi .

Kulukorvausta ja palkkiota koskevat tiedot merkitään maistraatille annettavaan tiliin.