Mistä asioista edunvalvontavaltakirjassa täytyy määrätä?

Edunvalvontavaltuutusta varten kirjoitettavasta valtakirjasta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

  1. valtuuttamistarkoitus
  2. asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa
  3. valtuuttaja ja valtuutettu sekä
  4. maininta, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007) 6 §

Edunvalvontavaltuutuksen tekemällä voit etukäteen huolehtia siitä, että toinen hoitaa taloudellisia ja muita asioitasi tulevaisuudessa, jos oma toimintakykysi jostain syystä heikkenee. Edunvalvontavaltuutus voi tuntua kaukaiselta asialta, mutta se on järkevää ennakointia tulevaisuuden varalle.