Miten edunvalvojan voi saada?

Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus.

Jos henkilö itse huomaa oman tilanteensa heikentyneen siten, että edunvalvojan tuki ja apu on tarpeen, hän voi saada itselleen edunvalvojan tekemällä kirjallisen hakemuksen maistraatille. Hakemuksessa tulee kertoa, miksi edunvalvojaa tarvitaan ja kenet edunvalvojaksi halutaan. Hakemukseen tulee yleensä liittää lääkärinlausunto, josta ilmenee, että hakija kykenee antamaan pätevän suostumuksen edunvalvojan määräämiselle. Asian käsittelyssä maistraatti kuulee hakijaa henkilökohtaisesti.

Kirjallinen hakemus edunvalvojan määräämiseksi voidaan tehdä myös käräjäoikeudelle. Hakemuksen käräjäoikeudelle voi apua tarvitsevan ohella tehdä myös tämän isä, äiti, aviopuoliso, lapsi tai muu läheinen. Myös maistraatti voi tehdä hakemuksen.

Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Lisätietoja saa myös verkko-osoitteesta www.maistraatti.fi .

Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva ja suostuva henkilö, jolla on riittävä taito ja kokemus. Usein edunvalvojana toimii tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen.

Edunvalvojaksi määrätään myös usein yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä työnsä puolesta. Yhteiskunta huolehtii siitä, että jokainen yleisen edunvalvojan palveluita tarvitseva voi saada niitä kotiseudultaan. Yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat oikeusapu- ja edunvalvontapiirit.