Yhteystietoja

Viranomaispalvelut

Poliisi:
www.poliisi.fi Tietoa rikoksen uhreille, poliisilaitosten yhteystiedot, sähköinen rikosilmoitus.
- kiireelliset tapaukset: soita 112.

Yleinen hätänumero: 112
www.112.fi

Oikeuslaitos:
www.oikeus.fi Tietoa tuomioistuimista, syyttäjistä, oikeusavusta, ulosotosta. Paikallisviranomaisten yhteystietoja, neuvoja asiointiin, lomakkeita.

Oikeusapu, oikeusaputoimistot:
www.oikeus.fi/oikeusapu. Tietoa oikeusavusta ja oikeusavun hakemisesta, oikeusaputoimistojen yhteystiedot. Myös sähköinen asiointipalvelu.

Valtiokonttori:
www.valtiokonttori.fi, Tietoa rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista ja korvausten hakemisesta, hakulomake. Asiakaspalvelua sähköisesti ja puhelimitse, p. 0295 50 2736.

Sovittelutoimistot:
www.thl.fi/sovittelu. Tietoa rikos- ja riita-asioiden sovittelusta. Sovittelutoimistojen yhteystiedot.

Sosiaali- ja terveyspalvelut:
http://stm.fi/sotepalvelut. Tietoa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista. Uhri voi käyttää palveluja samoilla edellytyksillä kuin muut asiakkaat.

Turvakotipalvelut:
www.thl.fi/turvakotipalvelut
Tietoa turvakotipalveluista, joista väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa suojan ja apua väkivallan loppumiseksi. Yhteystiedot ympäri vuorokauden palveleviin turvakoteihin, joista osa kuntien ja osa järjestöjen ylläpitämiä.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä:
www.ihmiskauppa.fi, Tietoa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä ja siihen pääsemisestä. Joutsenon vastaanottokeskus, p. 029 546 3177


Järjestöjen tukipalveluita

Rikosuhripäivystys
www.riku.fi
Tukea kaikille rikoksen uhreille, todistajat ja uhrin läheiset mukaan lukien. Rikosprosessiin liittyvää apua ja neuvontaa uhrin oikeuksien käyttämisessä. Valtakunnallinen auttava puhelin, juristin puhelinneuvonta, internet-tukipalvelu. Alueellisena palvelumuotona tukihenkilötoiminta.
- auttava puhelin p. 116 006 (maksuton)
- juristin puhelinneuvonta p. 0800 161 177 (maksuton)

Nollalinja
www.nollalinja.fi
Maksuton 24/7 tukipuhelin lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille,
p. 080 005 005

Ensi- ja turvakotien liitto
www.ensijaturvakotienliitto.fi
Turvakotipalvelua perhe- tai lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat tukea väkivallasta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan. Avopalveluista tukea perheväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen. Puhelinneuvontaa, keskusteluapua väkivaltatyön ammattilaiselta, ohjattu vertaisryhmä tai tuettua asumista.

Nettiturvakoti
www.turvakoti.net
Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelu, auttaa väkivallan kaikkia osapuolia.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen
www.tukinainen.fi
Tukea ja ohjausta seksuaalisen väkivallan ja/tai hyväksikäytön kohteeksi joutuneille sekä heidän läheisilleen. Myös nettiauttamispalvelu.
- kriisipuhelin: p. 0800 97899
- juristipäivystys: p. 0800 97895

Monika-Naiset liitto ry
www.monikanaiset.fi
Matalan kynnyksen palveluja, oikeudellista neuvontaa ja turva-asumispalvelu väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille. Apua useilla eri kielillä, myös tukihenkilöpalvelu.
- auttava puhelin 09 692 2304
- turvakoti Mona puhelin 045 639 6274 (24h)

Naisten Linja
www.naistenlinja.fi
Neuvontaa ja tukea väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille. Tietoa internetissä ja puhelimitse.- p. 0800 02400

HUOMA - Henkirikoksen uhrien läheiset ry
www.huoma.fi
Vertaistukea henkirikoksen uhrien läheisille, p.050 401 2230

Suomen Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi
Apua elämän kriiseihin.
- kriisipuhelin, p. 010 195 202

Kriisikeskus netissä
www.tukinet.net
Apua arkielämän kriisitilanteissa.

Suvanto ry - Turvallisen vanhuuden puolesta
www.suvantory.fi
Apua, vertaistukea ja lakineuvontaa ikääntyneille kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan.
- SUVANTO-linja, auttava puhelin p. 0800 06776

HelsinkiMissio
www.helsinkimissio.fi
Tukea ja apua kriiseissä nuorille, lapsiperheille ja senioreille.
- päivystyspuhelin nuorille p. 045 341 0583
- Aamukorva-puhelinpalvelu senioreille, p. 045 341 0504 (joka aamu klo 5 - 9).